DAFTAR AKAUN
Password mestilah mempunyai kombinasi nombor, huruf dan simbol